• Bas Gremmen

Clubgebouw Wassenaar (2001)


Dit verhaal begon met een vraag via een van de bestuursleden van deze golfvereniging of we een voorstel zouden kunnen maken voor een deel van het clubhuis. Het interieur was gedateerd en straalde niet meer die sfeer uit die de leden van de vereniging voor ogen hadden. We hebben daartoe een aantal schetsen gemaakt, die in eerste instantie gaan over de (ver)plaatsing van de bar in het café-restaurant.

Halverwege deze onze werkzaamheden werden we verrast door het bericht dat een groot deel van het clubhuis was afgebrand. En plotseling werd de vraagstelling helemaal anders. Het bestuur van de vereniging voorzag nu een grootscheepse renovatie van het complex. En dat bracht grotere krachten met zich mee. Ieder bestuurslid had wel kennis aan partijen die van onschatbaar belang voor de renovatie van het clubhuis zouden zijn. Dat betekende bijvoorbeeld dat er naast ons bureau ook andere architectenbureaus ingeschakeld voor het maken van een (betaald) voorstel.

In ons voorstel wilden we graag de statuur van het originele clubhuis terug brengen. Door allerlei aanbouwen en uitbouwen was de structuur van de oorspronkelijke villa minder goed te zien. We hebben een plan gemaakt voor een extra vleugel voor het restaurant aan de zuidoost zijde met daaronder de expeditie voor het restaurant. Gezien met hoogteverschil in het terrein zou vanaf dat moment de toe en afvoer van goederen niet meer via het voorterrein hoeven plaats te vinden, maar via een verlaagde toegangsweg aan de zijkant van het complex.

Helaas is dit project voor ons niet doorgegaan, maar is terecht gekomen bij een collega met betere contacten in deze vereniging. Vaak moet het werk je gegund worden en spelen je ideeën een secundaire rol.

Hieronder: links bestaand, rechts, ons voorstel. (achtergevel en begane grond)

#Clubgebouw #Herindelinginterieur

12 keer bekeken

Arkkitehtitoimisto Bas Gremmen   |  +358 (0) 45 2085091  |  Email-gremmen   |  LinkedIn