• Bas Gremmen

Koediefstraat en omgeving (2001)


Dit onderzoeksproject hebben we gedaan in opdracht van het toenmalige Woningbeheer NV in persoon van Henk de Jong. De opdracht was om per pand een bouwtechnisch onderzoek te doen naar het achterstallige onderhoud. Met deze informatie kon Woningbeheer NV de eigenaren informeren over de staat van hun bezit met het doel interesse op te wekken voor particuliere woningverbetering. De belofte van gemeentelijke subsidies moest de eigenaren over de streep trekken.

We hebben in dit project 65 panden geïnventariseerd en opgemeten. Daarna is er per pand een inventarisatierapport gemaakt met daarin de plattegronden, gevels en doorsneden, de aangetroffen gebreken en een begroting van de kosten die met de reparatie daarvan gemoeid zouden zijn.

Hieronder een aantal voorbeelden uit 2001:

Het was een enorm interessant onderzoek voor ons. Al snel bleek dat er van alles mis kon zijn met de panden. Niet alleen technisch hebben we veel gebreken geconstateerd, maar ook ruimtelijk. Tijdens het onderzoek bleken veel van de verdiepingen boven de winkels leeg te staan of te worden gebruikt voor de opslag van de winkel. Dat betekende dat na sluitingstijd er eigenlijk weinig bewoners zijn die ‘toezicht’ houden op de openbare ruimte.

Hieronder een aantal diagrammen die één en ander in beeld brengen.

Ook de dichtheid van de bebouwing is een opvallend punt. Van het bouwblok dat we onderzochten was de begane grond voor bijna 95 % bebouwd. Een tuin of een groene plek is bijna geheel afwezig. Zeker in het licht van de wens (in 2016) om meer regenwater lokaal op te vangen is dat een moeilijke zaak in dergelijke delen van de binnenstad.

Veel van dergelijke uit- en opbouwen aan de achterzijde onttrekken zich aan het oog van de voorbijganger en zijn vaak van bedenkelijke kwaliteit. Goedkope materialen, slechte details, veel, heel veel lekkages. Maar ook aan de hoofdgebouwen zelf hebben we veel achterstand in onderhoud gezien.

Bovendien, als een verdieping niet wordt gebruikt (verwarmd), loopt de kwaliteit van de materialen achteruit door vochtinwerking.

Van sommige panden was de slechte staat wel zichtbaar vanaf de straat, zoals dit pand aan de Koediefstraat. Om die reden ook één van de focuspunten van de gemeente Den Haag. Hier was sprake van ongelukkige eigendomsgrenzen waardoor de eigenaar van het pand niet aan renoveren toekwam, maar daarover een andere keer.

Later in 2002 hebben we bemiddeld tussen de beide eigenaren, in opdracht van de toenmalige wethouder Bruno Bruins. Door het doen van een grondruil konden beide eigenaren in actie komen om de situatie te verbeteren. Het heeft daarna nog wel enkele jaren geduurd voordat het gat was gedicht.

In de loop van jaren na dit onderzoek hebben we bij een deel van de panden aanvullende onderzoeken gedaan, of schetsontwerpen gemaakt voor een verbouwing, maar ook een aantal panden hebben we echt onder handen genomen!

Korte Poten 13, 17, 23, 59, 61, 63

Korte Hoogstraat, 14

Korte Koediefstraat 3

Koediefstraat 3

Fluwelen Burgwal 1,3

#Onderzoek #WonenbovenWinkels

11 keer bekeken

Arkkitehtitoimisto Bas Gremmen   |  +358 (0) 45 2085091  |  Email-gremmen   |  LinkedIn