• Bas Gremmen

1993-2007 Prijsvragen


We geven het direct maar toe, we hebben niet veel geluk gehad met prijsvragen. We missen bij zo'n prijsvraag het directe contact met de opdrachtgever Juist de dialoog, het gesprek geeft ons én de opdrachtgever de informatie en inspiratie die nodig is voor een goed resultaat. In de afgelopen jaren hebben we zeker zes keer deelgenomen aan een (besloten) prijsvraag en helaas zonder resultaat. Nu we kunnen terugkijken is soms ook wel duidelijk waarom. Oordeel zelf.

1993 vrijstaande woningen

Het begon met een besloten prijsvraag voor aantal woningen in Hendrik Ido Ambacht, een vervolg en een variant op een soortgelijk plan in Boskoop ook uit 1993. Als je ons plan ziet én hetgeen dat daar nu is gerealiseerd, zie je dat ons ontwerp niet datgene was wat de beoordeelaars voor ogen hadden.

1994 kazerneterrein Zuid Laren

In dit jaar deden we mee met een open prijsvraag voor een stedenbouwkundig plan voor het voormalige kazerneterrein te Zuidlaren. Samen met Etienne Westbroek (verkeersadviseur) en later Eirene Schreurs hebben we een inzending gemaakt. Er waren 122 inzendingen, maar we zijn het niet geworden, en met een goede reden: Uit het juryrapport van de winnaar HBK stedenbouwkundigen: “Het is een verademing dat ze uiteenlopende richtingen tonen en niet letterlijk voortkomen uit de houtwallenstructuur, maar daar juist een zekere spanning mee zoeken. Tegelijkertijd zijn alle vizieren wel geënt op elementen uit de context.” Iets wat wij juist wel hadden gedaan, de structuur van de houtwallen gebruikt.

Hieronder het plan en het gebouwde eindresultaat (foto) van de winnaar: HBK stedenbouwkundigen

1995 openluchtmuseum Arnhem

Daarna hebben we meegedaan aan de prijsvraag voor een nieuw entreegebouw van het openluchtmuseum in Arnhem. Helaas hebben we hier geen afbeeldingen meer van, maar wel het gebouwde resultaat van Mecanoo architecten.

1997 brandweerkazerne

Dan weer met een open prijsvraag voor een brandweer kazerne in Woudrichem. Als je onze (sobere) inzending vergelijkt met het gebouwde resultaat snappen we nu wel waarom we niet in de buurt van een prijs zijn gekomen.

Hieronder het gebouwde resultaat van Architectenbureau G.A.J. Bleeker, Breda

1999 bedrijfshuisvesting NFB

Vanaf dit jaar deden we op verzoek van een systeembouwer twee maal kort achter elkaar mee met een pitch voor bedrijfshuisvesting. De eerste maal voor een gebouw in Schiedam met een bowlingbaan en Kantoor voor de Nationale Bowling Federatie. We kunnen ons vergissen, maar we denken dat het überhaupt niet is gerealiseerd.

1999 bedrijfshuisvesting Vasto

Een tweede pitch was voor Natuursteenhandelaar Vasto uit Alblasserdam. Dat is niets geworden en dat is begrijpelijk als je ziet wat de eigenaren uiteindelijk hebben gebouwd en wat ons voorstel was. We hadden duidelijk een ander eindresultaat voor ogen.

2007 Kantoor en werkplaats JURA

De laatste keer dat we deelnamen was voor een besloten prijsvraag voor JURA in Zoetermeer. Dit ontwerp hebben we samen gemaakt met architectenbureau Nico de Gooijer. Er was een duidelijk programma van eisen met zelfs een hoofdstukje over de beeldverwachting bij de opdrachtgever. Hierin stond niets specifieks opgenomen over de representativiteit van de entree van het gebouw. In de loop van de presentatie bleek dat de opdrachtgever veel waarde hechtte aan een geprononceerde entree. We hebben geprobeerd de opdrachtgever op andere gedachten te brengen, maar dat is niet gelukt. Achteraf kun je concluderen dat er in het uitnodiging ook beeld materiaal opgenomen was van andere bedrijfsgebouwen als referentie. Al deze voorbeelden hadden een duidelijke vormgegeven entree. Even over het hoofd gezien. Het uiteindelijke gebouw dat is gerealiseerd is ontworpen door Houdijk Architecten BV.

Hieronder het gebouwde resultaat van Houdijk Architecten BV.

Is een prijsvraag nuttig

Gaat het bij een prijsvraag nu wel echt om de beste oplossing, vragen we ons regelmatig af. Is een prijsvraag niet vooral een manier om jezelf als opdrachtgever in de publiciteit te laten komen. Veel van de opgaven van prijsvragen zijn zo eenvoudig dat je dat prima als opdracht bij een architect kan achterlaten. Andere meer complexe vraagstukken kun je misschien in een besloten (en beperkte) prijsvraag tot zijn recht laten komen. En zo nu en dan heb een probleem dat een openbare prijsvraag rechtvaardigt. Omdat er bij voorbeeld al diverse niet bevredigende ontwerpen zijn gemaakt.

Maar om gewoon, als leuk idee, voor iedere planvorming de prijsvraag als middel te gebruiken lijkt me geen recht doen aan alle energie die door architecten wordt ingezet om te winnen! Wat verwacht een opdrachtgever als resultaat als de de communicatie met de ontwerpende partijen alleen via anonieme kanalen verloopt? Natuurlijk is daar ook altijd het onverwachte, het verrassende dat misschien anders nooit zou zijn bedacht. Maar is dat een argument om zo'n grote inspanning te vragen van zovelen?

Neem bij voorbeeld het recente spektakel rondom het Guggenheim in Helsinki. 1715 inzendingen van 80 verschillende landen vanuit de hele wereld. Als iedere architect er slechts (!) één werkweek aan besteedt heeft (38 uur) betekent dat een totale omvang van maar liefst 36 werkjaren! En van het vervolg op de prijsvraag van het Guggenheim hebben we tot op heden niets meer gehoord.

#Prijsvraag #Stedebouw

26 keer bekeken

Arkkitehtitoimisto Bas Gremmen   |  +358 (0) 45 2085091  |  Email-gremmen   |  LinkedIn