• Bas Gremmen

1994: Loods 6 KNSM eiland


1994: Loods 6 KNSM eiland Amsterdam

Transformatie toen het nog gewoon renovatie heette. Op het toen nog jonge en in aanbouw zijnde KNSM eiland is aan het architectenbureau Villanova gevraagd deze voormalige loods van ca 20.000 m2 te renoveren tot een gebouw met een gemengd programma. Ook bijzonder was dat de opdrachtgever een bewonersgroep was. Een collectief particuliere opdrachtgeverschap (CPO) avant la lettre. Later is hier Stichting Loods 6 uit voorgekomen.

Het was mijn eerste gedetailleerde kennismaking met een grote loods met een betonconstructie uit de tijd dat arbeid voordeliger was dan materiaal. Om die reden zijn bijvoorbeeld de kolommen op de begane grond dikker dan op de hoger gelegen verdiepingen. Een nuance die tegenwoordig niet snel meer wordt gedaan omdat het bewerkelijker is en dus duurder. Maar wat is nu mooier aan een gebouw dat je de verdieping kan herkennen aan de kolommen?

Voor het tekenwerk betekende dit bijvoorbeeld dat de maatvoering van en tussen de kolommen minder nauwkeurig is dan je nu gewend zou zijn. Op die manier konden de nieuwe aluminium puien uniform worden uitgevoerd. De kolommen zijn, ondanks de nieuwe gevelisolatie met stucwerk, zichtbaar gebleven in de gevel. Bij de ontmoeting van twee puien links en rechts van een kolom herken je de oorspronkelijke afmeting van de kolommen.

Ik herinner me nog heel goed hoe de projectarchitect van Villanova, Andries Laane, als een ware strateeg, de imperfecties van het gebouw bij voorbaat in zijn ontwerp implementeerde om op die manier tijdens de uitvoering van het werk niet voor een verrassing komen te staan. Deze gedachtegang heb ik daarna altijd bij me gedragen om de overgang tussen papier en de werkelijkheid bij renovaties te verzachten.

#Samenwerkingmetcollegas #Woningbouw #Publiekewerken

50 keer bekeken

Arkkitehtitoimisto Bas Gremmen   |  +358 (0) 45 2085091  |  Email-gremmen   |  LinkedIn